Chính sách bảo hành của Cameragd.com.vn

Tất cả những sản phẩm được cung cấp bới cameragd.com.vn đều được hưởng chế độ bảo hành chính hãng theo nhà sản xuất (hãng) hay nhà nhập khẩu (đơn vị nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam).

Điều kiệm bảo hành sản phẩm

Sản phẩm được chấp nhận bảo hành nếu có những điều kiện sau:

  1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  2. Còn trong thời hạn bảo hành
  3. Còn giữ hóa đơn hoặc phiếu mua hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ GD TECH
  4. Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
  5. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử)

Những sản phẩm không được bảo hành hoặc sửa chữa mất phí

  1. Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
  2. Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
  3. Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Hãng.
  4. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành được quy định bởi nhà sản xuất (Hãng) hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm đó. Thời gian bảo hành sẽ được tính từ ngày mua hàng.