Phần mềm tính thời gian lưu trữ cho hệ thống Camera

Phần mềm tính toán dung lượng đĩa cứng và thời gian ghi hình. Giúp các kỹ thuật viên tính toán được dung lượng ổ cứng cần dùng cho hệ thống CCTV

Tải phần mềm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.